December 14-16. között Nyíregyházán tartotta éves rendes gyűlését a Kárpát-medence ifjúságszakmai szervezetei által létrehozott Juventus Soliditas hálózat a Mustárház szervezésében. A hálózatot 7 ország 20 ifjúsági szervezete hozta létre. A célok között szerepel: a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése, a határon túli magyarság anyaországhoz tartozásának erősítése, identitásának, kultúrájának megőrzése, a civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a helyi, regionális, nemzeti és az európai identitás kialakításának és fejlődésének elősegítése, széleskörű együttműködés megteremtése más hasonló céllal működő szervezetekkel, hálózatokkal.
Az ifjúság érdekében megvalósítani kívánt együttműködésben, a demokráciaprojektekben, kezdeményezésekben, innovatív megoldásokban dolgoznak együtt a jövőben a tagok Felsőőrtől Sepsiszentgyörgyig, Eszéktől Beregszászig, Újvidéktől Kassáig.
Az informális hálózatot a Mustárházat működtető KÉK Egyesület koordinálja, melynek tagjai többek között a Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa, Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, Szentgyörgyi Ifjúsági Klub. A program keretében Nyíregyházára érkező, a hálózati tagokból álló nemzetközi ifjúsági delegáció látogatást tett a Városházán, ahol találkoztak Dr. Kovács Ferenc polgármesterrel, aki a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke.
A résztvevők a három napos program során többek között megismerhették a magyar nemzeti, illetve Kárpát-medencei ifjúságpolitikai törekvéseit Gulyás Tibor, a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottsága elnökének, valamint Kaszás András, az újonnan létrejött Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagjának előadásain. A hálózati tagok közös aktivitásokat, projekteket dolgoztak ki, valamint sor került  a találkozó végén egy közös nyilatkozat kiadására is.

Barti Zoltán
Külügyi felelős

2012. december 2-án vasárnap reggel a Tekerőpataki fiatalok egy kisebb csoportja elindult, hogy ,meglátogassa a Vargyas szorost. Az útunk kissé hosszú volt, de mi jokedvel , jo hangulattal érkeztünk meg. A szoros előtt találkoztunk az idegen vezetőinkkel is.
Az idegenvezető elmesélte a főbb tudnivalókat , azt is hogy a szorosban 40 barlang található összesen,de ebből viszont csak 4 barlang látogatható. Végigsétáltunk a szoros egy részén, áthaladtunk 4 hídon is és rengeteg szépet láttunk. A szoros nagyon szép, és mivel mi nemrég az első hó lehullása előtt voltunk még szebb volt , lehulltak a fák levelei, a földet sárga és barna levélreteg borította. Így persze az egész szoros hangulata más volt,sokkal csendesebb,sokkal gyönyörűbb.

Új hagyományt indított útjára az Emese Álma és a Pro Tekerőpatak civil szervezetek szervezésében megrendezett I. Helytörténeti vetélkedő. A tanulók nagy érdeklődéssel készültek a 2012. november 29-én zajlott versenyre, amelyen 10 csapat vett részt a tekerőpataki Tarisznyás Márton Általános Iskolából, melyeket Kolumbán Csilla tanárnő készített fel.
    A vetélkedő a csapatok bemutatkozásával kezdődött, így megismerhettük a következő csapatokat: Súgó barlang kutatói, Visszafolyó, Tekeres patak, Barlangászok, Sztalagtit, Súgó-barlang, Tekergők, Keresztelő Szent János, Ugrósánc, Rózália kápolna. Három fordulóban mérhették meg tudásukat a tanulók. Az I. és II. fordulóban Tekerőpatak helytörténetével kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, majd a III. fordulóban a falu nevezetességeiről kellett fogalmazást írniuk. A feladatok megoldása után civil szervezetek bemutatása következett, miközben a zsűri (zsűritagok: Csata Kinga, Kalamár Emese, Nagy Hunor) buzgón javította a megoldásokat.

A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács és a Hargita Megye Ifjúsági és Sport Igazgatósága közös szervezésében 2012. november 23-25. között került sor a “Hogyan legyünk sikeresek" elnevezésű életvezetési tréningre. A tréning lehetőséget adott a fiatalok számára, hogy önmagukkal és életükkel foglalkozzanak, azt vizsgálva, célokat és terveket állítsanak maguk elé, valamint tanácsokat kaptak, hogy hogyan érhetik el legkönnyebben a céljaikat, azaz hogyan lehetnek sikeresek.
A képzés alatt felszabadult, derűs hangulatú beszélgetések, játékok, valamint elmélyült egyéni és csoportos foglalkozások voltak. A fiatalok olyan kérdéseket beszéltek meg, mint: Mi a siker? Kit is nevezünk sikeresnek? Mitől sikeres valaki? Tanulható-e a siker? Mit tehetünk a siker érdekében?
Esténként a fiatalok további beszélgetések és játékok alatt rázódtak még jobban össze, valamint szombat este egy fergeteges buliban pihenték ki az egész napos fáradalmakat.
Az utolsó napon, vasárnap a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács a 2013-as évi terveit beszélte át, bevonva ezáltal az újonnan csatlakozotott tagokat is.  .
A visszajelzések alapján egy igencsak tartalmas és tanulságos hétvégét hagytak maguk mögött a sikerre vágyó fiatalok, akik hangsúlyozták az ilyen jellegű tréningek hasznosságát és jelezték, hogy a közeljövőben szeretnének több hasonló képzésen részt venni.

Motto: „Non recuso laborem” – Márton Áron püspök

November 18-án az Galócási Magyar Ifjúsági Szervezet (GMISZ) tisztújító közgyűlést szervezett a helyi Római Katolikus Templom Hittantermében. Három éves szünet után a GMISZ új vezetőséggel és újabb motiváló ötletekkel életet pumpált a még itthon maradt magyar fiatalok körében.  Pupák Kinga, a leköszönő elnök elmúlt évek aktivitásáról készített beszámolója után, a közgyűlés új vezetőséget választott a következő felállásban: Barti Zoltán elnök, Pupák Kinga ügyvezető alelnök, Madaras Csaba sport alelnök, Ilyés Enikő kulturális és vallási alelnök, aki egyben a szervezet titkára is lett.
“Az elmúlt évek tömeges elvándorlása miatt Galócás hátrányos helyzetben került, és az itthon maradt maroknyi fiatalokat próbáljuk felkarolni és megerősíteni magyar identitásukat. Az elmúlt években szerzett tapasztalatokat és tudást, amelyet a Gyergyó Terület Ifjúsági Tanács segítségével szereztem, szeretném átadni az itthoni fiataloknak. Bízok abban, hogy a GMISZ az elkövetkező években más képet tud formálni a közösségünkben, és ezt kemény munkával el is fogjuk érni. ”- mondta az újonnan megválasztott elnök.
A galócási Római Katolikus Templom Hittantermében összegyűlt 20 fiatal összeállította a 2013-ra szóló programot, amelyben a hagyományos bálok, sport rendezvények, megemlékezőket tűzték ki célul és megvitatták azt a lehetőséget, hogy 2013 nyarán megszervezzék az első galócási Magyar Napokat.

Barti Zoltán
elnök

A Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács 2012. november  9 -11. között közösen szervezte meg Gyergyószentmiklóson  a MIÉRT Székelyföldi Ifjúsági Konferenciát. A konferencia idei központi  témája A sikeres Székelyföld volt, ehhez hűen sikeres projektek, ötletek, megvalósítási módszerek és tanulságos történetek, tapasztalatok kerültek napirendre a hétvégén.
A háromnapos rendezvénysorozatot a  szervezők péntek délután ismerkedő és összerázó programokkal indították.  Az esti órákban sor került a hétvége első előadására, egy oktató jellegű bemutatóra a hatékony internet marketingről, melyet Barti Zoltán, a Creative Online Media igazgatója tartott. A bemutatóból a fiatalok és  a résztvevő civil szervezetek képviselői  megtanulhatták, hogyan érdemes internetes kampányt folytatni, illetve reklámozni különböző szolgáltatásokat, tevékenységeket, árucikkeket. A vacsora után, a résztvevők kötetlen esti beszélgetések  által jobban megismerkedhettek, barátkozhattak és további személyes élményeket osztottak meg egymással.
Szombat délelőtt Jakab Adorján, a MIÉRT főtitkára tartott egy rövid beszámolót az ernyőszervezet sikeres részvételéről az Európai Néppárt bukaresti kongresszusán, valamint a szintén Bukarestben párhuzamosan megszervezett  YEPP találkozón (Youth of the European People's Party – az Európai Néppárt ifjúsági szervezeteit tömörítő egész Európát lefedő legnagyobb ernyőszervezet).

A MIÉRT Székelyföldi Ifjúsági Konferencia keretén belül Gyergyószentmiklóson sor került a Székelyföldi Ifjúsági Egyeztető Fórum (SZIEF - HÁRIT, UIET, CSTIT, GYTIT) nyilvános kerekasztal beszélgetésére. Ezen beszélgetés alatt a székelyföldi ifjúsági ernyőszerveztek vezetői újra egyeztették álláspontjaikat és megerősítést nyert az, hogy szükség van az egységes székelyföldi fellépésre. Ugyanakkor azt is eldöntötték, hogy a továbbiakban a SZIEF még erőteljesebb keretek között fogja hallatni hangját a székelyföldi ifjúsági érdekképviseleti problémákban.
    
Elhatározták, hogy a közeljövőben képzéseket szerveznek a fiataloknak és elősegítik a bekapcsolódásukat a helyi közösségi életbe. „Meggyőződésünk az, hogy képzett és egymással együttműködni képes fiatalok tudnak valódi, hosszútávon is maradandó eredményeket felmutatni.”
A nyilvános kerekasztal beszélgetésen szó esett a közelgő parlamenti választásokról is, ezért a SZIEF arra buzdít minden fiatalt, hogy vegyenek részt a december 9-i választásokon és éljenek szavazati jogukkal.

Gyergyószentmiklós,
2012. november 11.
    
    Háromszéki Ifjúsági Tanács – Demeter Ferenc – alelnök
    Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács – Antal Lóránt – elnök
    Csík Területi Ifjúsági Tanács – Kozma István – elnök
    Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács – Magyari Levente - elnök

Szombaton, november 10-én került sor a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács (GYTIT – MIÉRT tagszervezet) szervezésében a MIÉRT Székelyföldi Ifjúsági Konferencia hivatalos megnyitójára Gyergyószentmiklóson, melynek folytatásában a meghívottak a sajtó képviselőivel is beszélgettek.

A Szövetség elnöke a december 9-i választások kapcsán elmondta, 23 év után az RMDSZ az egyetlen olyan következetes szervezet Romániában, amely ugyanazokat az értékeket képviseli, ugyanazzal a névvel, politikai identitással, ugyanazokkal a célokkal száll versenybe.  

"A következetesség azért fontos, mert e mögött olyan értékek állnak, mint az egységes politikai képviselet, az összefogás, a magyar jövő építése ott, ahol őseink éltek, alkottak, értéket teremtettek: Székelyföldön, Erdélyben" – hangsúlyozta Kelemen Hunor.

A jelenlévő fiataloknak a Szövetség programjáról is beszélt, amely kiterjed a gazdaság fellendítésére, a munkahelyteremtésre, a mezőgazdasági termelés és feldolgozás támogatására. "A magyar ügy, Székelyföld ügye csak nekünk fontos" - szögezte le a Szövetség elnöke.

Kelemen Hunor a Szövetség és a MIÉRT közötti kapcsolatról beszélt. „Az RMDSZ-ben azt az elvet követjük, mely szerint a tapasztalat mellett ott kell lennie a fiatalos lendületnek is. Ezt a két dolgot helyesen kell összehangolnunk, és akkor ütőképesek vagyunk az önkormányzatokban és a parlamentben. Olyan kérdésekben születnek döntések a következő években, mint az alkotmány módosítása, a régiók átszervezése, vagy az európai uniós költségvetés elosztása. Ezek mind olyan kérdések, amelyekben az RMDSZ-nek határozottan kell képviselnie a romániai magyar közösség érdekeit. Ezért december 9-én meg kell ismételnünk a júniusi helyhatósági választások eredményeit” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.

Támogató

bgalogouj

Partnereink

UIET logocstitharitmiertlogo80 veritas