Új hagyományt indított útjára az Emese Álma és a Pro Tekerőpatak civil szervezetek szervezésében megrendezett I. Helytörténeti vetélkedő. A tanulók nagy érdeklődéssel készültek a 2012. november 29-én zajlott versenyre, amelyen 10 csapat vett részt a tekerőpataki Tarisznyás Márton Általános Iskolából, melyeket Kolumbán Csilla tanárnő készített fel.
    A vetélkedő a csapatok bemutatkozásával kezdődött, így megismerhettük a következő csapatokat: Súgó barlang kutatói, Visszafolyó, Tekeres patak, Barlangászok, Sztalagtit, Súgó-barlang, Tekergők, Keresztelő Szent János, Ugrósánc, Rózália kápolna. Három fordulóban mérhették meg tudásukat a tanulók. Az I. és II. fordulóban Tekerőpatak helytörténetével kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, majd a III. fordulóban a falu nevezetességeiről kellett fogalmazást írniuk. A feladatok megoldása után civil szervezetek bemutatása következett, miközben a zsűri (zsűritagok: Csata Kinga, Kalamár Emese, Nagy Hunor) buzgón javította a megoldásokat.

A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács és a Hargita Megye Ifjúsági és Sport Igazgatósága közös szervezésében 2012. november 23-25. között került sor a “Hogyan legyünk sikeresek" elnevezésű életvezetési tréningre. A tréning lehetőséget adott a fiatalok számára, hogy önmagukkal és életükkel foglalkozzanak, azt vizsgálva, célokat és terveket állítsanak maguk elé, valamint tanácsokat kaptak, hogy hogyan érhetik el legkönnyebben a céljaikat, azaz hogyan lehetnek sikeresek.
A képzés alatt felszabadult, derűs hangulatú beszélgetések, játékok, valamint elmélyült egyéni és csoportos foglalkozások voltak. A fiatalok olyan kérdéseket beszéltek meg, mint: Mi a siker? Kit is nevezünk sikeresnek? Mitől sikeres valaki? Tanulható-e a siker? Mit tehetünk a siker érdekében?
Esténként a fiatalok további beszélgetések és játékok alatt rázódtak még jobban össze, valamint szombat este egy fergeteges buliban pihenték ki az egész napos fáradalmakat.
Az utolsó napon, vasárnap a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács a 2013-as évi terveit beszélte át, bevonva ezáltal az újonnan csatlakozotott tagokat is.  .
A visszajelzések alapján egy igencsak tartalmas és tanulságos hétvégét hagytak maguk mögött a sikerre vágyó fiatalok, akik hangsúlyozták az ilyen jellegű tréningek hasznosságát és jelezték, hogy a közeljövőben szeretnének több hasonló képzésen részt venni.

Motto: „Non recuso laborem” – Márton Áron püspök

November 18-án az Galócási Magyar Ifjúsági Szervezet (GMISZ) tisztújító közgyűlést szervezett a helyi Római Katolikus Templom Hittantermében. Három éves szünet után a GMISZ új vezetőséggel és újabb motiváló ötletekkel életet pumpált a még itthon maradt magyar fiatalok körében.  Pupák Kinga, a leköszönő elnök elmúlt évek aktivitásáról készített beszámolója után, a közgyűlés új vezetőséget választott a következő felállásban: Barti Zoltán elnök, Pupák Kinga ügyvezető alelnök, Madaras Csaba sport alelnök, Ilyés Enikő kulturális és vallási alelnök, aki egyben a szervezet titkára is lett.
“Az elmúlt évek tömeges elvándorlása miatt Galócás hátrányos helyzetben került, és az itthon maradt maroknyi fiatalokat próbáljuk felkarolni és megerősíteni magyar identitásukat. Az elmúlt években szerzett tapasztalatokat és tudást, amelyet a Gyergyó Terület Ifjúsági Tanács segítségével szereztem, szeretném átadni az itthoni fiataloknak. Bízok abban, hogy a GMISZ az elkövetkező években más képet tud formálni a közösségünkben, és ezt kemény munkával el is fogjuk érni. ”- mondta az újonnan megválasztott elnök.
A galócási Római Katolikus Templom Hittantermében összegyűlt 20 fiatal összeállította a 2013-ra szóló programot, amelyben a hagyományos bálok, sport rendezvények, megemlékezőket tűzték ki célul és megvitatták azt a lehetőséget, hogy 2013 nyarán megszervezzék az első galócási Magyar Napokat.

Barti Zoltán
elnök

A Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács 2012. november  9 -11. között közösen szervezte meg Gyergyószentmiklóson  a MIÉRT Székelyföldi Ifjúsági Konferenciát. A konferencia idei központi  témája A sikeres Székelyföld volt, ehhez hűen sikeres projektek, ötletek, megvalósítási módszerek és tanulságos történetek, tapasztalatok kerültek napirendre a hétvégén.
A háromnapos rendezvénysorozatot a  szervezők péntek délután ismerkedő és összerázó programokkal indították.  Az esti órákban sor került a hétvége első előadására, egy oktató jellegű bemutatóra a hatékony internet marketingről, melyet Barti Zoltán, a Creative Online Media igazgatója tartott. A bemutatóból a fiatalok és  a résztvevő civil szervezetek képviselői  megtanulhatták, hogyan érdemes internetes kampányt folytatni, illetve reklámozni különböző szolgáltatásokat, tevékenységeket, árucikkeket. A vacsora után, a résztvevők kötetlen esti beszélgetések  által jobban megismerkedhettek, barátkozhattak és további személyes élményeket osztottak meg egymással.
Szombat délelőtt Jakab Adorján, a MIÉRT főtitkára tartott egy rövid beszámolót az ernyőszervezet sikeres részvételéről az Európai Néppárt bukaresti kongresszusán, valamint a szintén Bukarestben párhuzamosan megszervezett  YEPP találkozón (Youth of the European People's Party – az Európai Néppárt ifjúsági szervezeteit tömörítő egész Európát lefedő legnagyobb ernyőszervezet).

A MIÉRT Székelyföldi Ifjúsági Konferencia keretén belül Gyergyószentmiklóson sor került a Székelyföldi Ifjúsági Egyeztető Fórum (SZIEF - HÁRIT, UIET, CSTIT, GYTIT) nyilvános kerekasztal beszélgetésére. Ezen beszélgetés alatt a székelyföldi ifjúsági ernyőszerveztek vezetői újra egyeztették álláspontjaikat és megerősítést nyert az, hogy szükség van az egységes székelyföldi fellépésre. Ugyanakkor azt is eldöntötték, hogy a továbbiakban a SZIEF még erőteljesebb keretek között fogja hallatni hangját a székelyföldi ifjúsági érdekképviseleti problémákban.
    
Elhatározták, hogy a közeljövőben képzéseket szerveznek a fiataloknak és elősegítik a bekapcsolódásukat a helyi közösségi életbe. „Meggyőződésünk az, hogy képzett és egymással együttműködni képes fiatalok tudnak valódi, hosszútávon is maradandó eredményeket felmutatni.”
A nyilvános kerekasztal beszélgetésen szó esett a közelgő parlamenti választásokról is, ezért a SZIEF arra buzdít minden fiatalt, hogy vegyenek részt a december 9-i választásokon és éljenek szavazati jogukkal.

Gyergyószentmiklós,
2012. november 11.
    
    Háromszéki Ifjúsági Tanács – Demeter Ferenc – alelnök
    Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács – Antal Lóránt – elnök
    Csík Területi Ifjúsági Tanács – Kozma István – elnök
    Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács – Magyari Levente - elnök

Szombaton, november 10-én került sor a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács (GYTIT – MIÉRT tagszervezet) szervezésében a MIÉRT Székelyföldi Ifjúsági Konferencia hivatalos megnyitójára Gyergyószentmiklóson, melynek folytatásában a meghívottak a sajtó képviselőivel is beszélgettek.

A Szövetség elnöke a december 9-i választások kapcsán elmondta, 23 év után az RMDSZ az egyetlen olyan következetes szervezet Romániában, amely ugyanazokat az értékeket képviseli, ugyanazzal a névvel, politikai identitással, ugyanazokkal a célokkal száll versenybe.  

"A következetesség azért fontos, mert e mögött olyan értékek állnak, mint az egységes politikai képviselet, az összefogás, a magyar jövő építése ott, ahol őseink éltek, alkottak, értéket teremtettek: Székelyföldön, Erdélyben" – hangsúlyozta Kelemen Hunor.

A jelenlévő fiataloknak a Szövetség programjáról is beszélt, amely kiterjed a gazdaság fellendítésére, a munkahelyteremtésre, a mezőgazdasági termelés és feldolgozás támogatására. "A magyar ügy, Székelyföld ügye csak nekünk fontos" - szögezte le a Szövetség elnöke.

Kelemen Hunor a Szövetség és a MIÉRT közötti kapcsolatról beszélt. „Az RMDSZ-ben azt az elvet követjük, mely szerint a tapasztalat mellett ott kell lennie a fiatalos lendületnek is. Ezt a két dolgot helyesen kell összehangolnunk, és akkor ütőképesek vagyunk az önkormányzatokban és a parlamentben. Olyan kérdésekben születnek döntések a következő években, mint az alkotmány módosítása, a régiók átszervezése, vagy az európai uniós költségvetés elosztása. Ezek mind olyan kérdések, amelyekben az RMDSZ-nek határozottan kell képviselnie a romániai magyar közösség érdekeit. Ezért december 9-én meg kell ismételnünk a júniusi helyhatósági választások eredményeit” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.

2012. október 27-28-án harmadik alkalommal került megrendezésre a Gyergyó-medencei ifjúsági börze és kulturális seregszemle Gyergyószentmiklóson, melyen a térségben működő ifjúsági és civil szervezetek mutatkoztak be és vitatták meg a fiatalságot érintő fontosabb kérdéseket.
A rendezvényt szombaton Magyari Levente, a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács (GYTIT) elnöke nyitotta meg, a Gépgyártó Iskolaközpontban, majd büszkén mutatta be a Gyergyó-medencei Ifjúsági Kalauzt, a térség első ifjúsági és civil szervezeteket összegyűjtő kiadványát. A továbbiakban Moldován József parlamenti képviselőjelölt köszöntötte az egybegyűlteket, majd őt követte Barti Tihamér megyei tanácsos, a GYTIT egykori elnöke,  Jakab Adorján, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) főtitkára, Benedek Miklós Zoltán, a Gépgyártó Iskolaközpont diáktanácsának elnöke, és Boldizsár Ferenc segédlelkész.
Moldován József beszédében elmondta, fiatal korában ő is az idősebbektől kapott támogatást és bizalmat, mely elősegítette az életének és karrirerjének fejlődését, emiatt ő maga is felelősségének érzi a fiatalok felkarolását, támogatását. Kifejtette, hogy az a legfontosabb erénye az ifjúságnak, hogy tud könnyen kommunikálni, tud ötleteket cserélni, és mindez nyíltan határok nélkül teszi, ezért tud hatékonyan és nagyon erősen megnyilvánulni, bármikor, amikor erre szükség van. A GYTIT-nek továbbra is sok sikert kívánt és biztosította  a fiatalságot, hogy ezek után is számíthatnak a segítségére.

Ifjúsági börzét és kulturális seregszemlét tartottak Gyergyószentmiklóson a hétvégén. A kétnapos rendezvényen bemutatták azt a kiadványt, amelybe összegyűjtötték a gyergyószéki ifjúsági szervezetek adatait, és megvitatták a Hargita Megyei Ifjúsági Stratégiát.
Harmadik alkalommal rendezte meg október 27–28-án a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács (GYTIT) a Gyergyói-medencei ifjúsági börzét és kulturális seregszemlét, amelyen a fiatalokat érintő kérdések, szervezetek és rendezvények kerültek előtérbe. A rendezvény megnyitóját szombaton tartották a gyergyószentmiklósi Gépgyártó Iskolaközpontban, ahol jelen volt Barti Tihamér megyei tanácsos, a GYTIT egykori elnöke, Magyari Levente GYTIT-elnök, Jakab Adorján, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) főtitkára, Benedek Miklós Zoltán, a Gépgyártó Iskolaközpont diáktanácsának elnöke és Boldizsár Ferenc plébános. Barti Tihamér köszöntőjében elmondta, hogy Hargita Megye Tanácsa kiemelten támogatja a civil és ifjúsági szervezeteket. A megyei tanácsos szerint fontos civil szervezetben dolgozni, ezt az állítását saját példájával igazolta, hiszen sokat köszönhet annak, hogy korábban is tagja volt ilyen szervezetnek.
– Most, megyei tanácsosként, a korábban szerzett tapasztalataim segítségemre vannak akkor, amikor azon kell gondolkozni, milyen programokat vagy rendezvényeket támogasson a megyei tanács. Mivel belülről ismerem a civil szervezetek működését, életét, jobban oda tudok figyelni arra, az intézmény mire adjon pénzt – fejtette ki Barti Tihamér. Hozzátette: minél több fiatalnak kell beleszólnia az ifjúsági stratégia alakulásába, hogy az tartalmazza a következő időszak prioritásokat, mert akkor később a szóban forgó szervezetek sikeresebben pályázhatnak különféle pénzalapokra.

Támogató

bgalogouj

Partnereink

UIET logocstitharitmiertlogo80 veritas