Tevékenységeink: Március 15-i megemlékezés, versmondás, Farsangi Bál egyik szervezője, Streetball bajnokság, teremfocibajnokság, Szüreti Bál és Karácsonyi éneklés

 

Cél: A diák érdekképviselet kialakítása, személyiségfejlesztő és szórakoztató rendezvények szervezése.

Megvalósítások: Diáknapok, Gólyabál, bulik, tanár - diák kosárlabdamérkőzés, pályázatíró tanfolyam, Valentinposta.


Borszék, földrajzi fekvésének köszönhetően számos pozitívummal rendelkezik, de sajnos a kulturális élet nem tartozik ezek közé. Az élő előadások, rendezvények hiánya, ha nem is fogalmazza meg mindenki, űrt hagy a lelkekben. Megalakulásával, tevékenységével, rendezvényeivel az ECO Kulturális Egyesület ezt az űrt szeretné részben pótolni.

Hagyományteremtési szándékkal indította útjára az egyesület az „Ünnepeljünk együtt" című, kiállítással egybekötött gyerekelőadást, amit a nézőteret betöltő szülőknek szervezett reggelig tartó bál követett. A rendezvény eredménye, sikere arra buzdít, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik egész évben mellettünk álltak, segítettek és szponzorizáltak.

 

A maroshévízi kulturális életben résztvevő diákoknak bemutatkozási és kibontakozási lehetőséget bíztosítani, a magyar kultúra kiteljesedésének érdekében. A közösségi élet megszervezése, színjátszás támogatása, irodalmi estek, tanfolyamok szervezése. Kapcsolatteremtés a környék hasonló érdekeltségű szervezeteivel.

 

A település ifjúsági életének megszervezése a fiatalok bevonása az aktuális tevékenységekbe, úgymint: kirándulások, Szüreti Bál, Farsangi Bál, Nőnapi adakozás, focimeccsek, de emellett a pélébánia tevékenységébe is besegítünk, főként ünnepekkor például Mikuláskor édességosztás a gyerekeknek.


Az egyesület célja kulturális rendezvények, a fiatalok népművészeti ismereteinek bővítése, kulturális jellegű képzések, fórumok szervezése a településen, de kistérségi szinten is. Céljainkat pályázati pénzek bevonásával, illetve szponzorizálással valósítjuk meg, mellérendelve a szükséges önrészt.

Segítjük a település olyan kulturális szerveződéseit, amelyek kulturális céllal jöttek létre és nincsenek bejegyezve (ernyőszervezeti funkció):

Aranyeső Tánccsoport
Ditrói Népizenekar
Ditrói Cserkészcsapat
Ditrói Fúvoszenekar
Egyházi kórus
Hagyományőrző csoport
Ditrói Mazsorettcsoport

A Hóvirág Néptáncegyüttes 1972 őszén alakult, és azóta állandó tevékenységet folytat. Az együttes létszáma 25 fő, átlagéletkora 24 év. A 70-es, 80-as években számtalan turnén vett részt, főleg Erdélyben. Ezenkívül részt vett a tengerparton, Călimăneşti-en, Herkules-fűrdőn, Iaşi-ban szervezett fesztiválokon .

A '89-es fordulat után, mint műkedvelő együttes, lehetősége adódott a határon túl is bemutatni műsorát. Ausztriába két alkalommal kapott meghívást az együttes, Salzburgban, Linzben, Magyarországon, főleg a testvérvárosokban: Békés, Tarhos, Eger, Kiskunmajsa, Siófok, Budapest V. kerülete, Budapest XVII. kerülete, Szigetszentmiklós, valamint Biatorbágyon, Örbotyányban, Kazáron, Kiskőrősön, Kiskunhalason szervezett rendezvényeken adódott lehetőség fellépésekre.

Célunk: A műkedvelő színjátszás fellendítése és a magyar nyelvű színjátszás ápolása.

 

1978-ban alkult. A társulat kereétben humor és pantomimcsoport is tevékenukedik.
Az amatőr színjátszás egy igen fontos területe az amtőr kulturális mozgalmak sorában. Ebből a szférából kerül ki igen sok későbbi hivatásos színész, de a színház iránti szeretet ezen tevékenység által népszerűsíthető olyan helyeken is ahová hívatásos színház ritkán vagy sohasem jut el. Azokat a lelkes embereket hívjuk meg e rendezvényre akik a szabadidejüket feláldozzák a magyar kultúra terjesztéséért és fejleszteni szeretnék magukat.

Szervezünk és fellépük Farsangi Bálokon, Gyilkos-tói Sokadalomban, legfontosabb rendezvényünk a minden évben megrendezére kerülő Műkedvelő Színjátszók Találkozója.

 

A DISZ a helyi ifjúsági kezdeményezések keretszervezeteként működik. Ifjúsági klubbot működtetünk.

Besegítünk a falunapok szervezésébe, Légyott kupát szervezünk, kirándulásokat a Csalhóra, Farsangi bálokat, összejöveteleket és részt veszünk a település jelentős megemlékezésein.

 

Cél: Hodos magyar ifjúságának összetártása és a hagyományok ápolása, szórakozás megszervezése.

Rendezvényeink: Március 15-i Ünnepségek, Szüreti Bál, Katalin Bál, 6o évesek találkozójának a megszervezése és Karácsony körül pásztorjátékok.

 

Alakult 2007 év végen

Fő céljai:
- belső és külső információs rendszer kialakítása
- turizmus fejlesztése
- fiatalok ösztönzése az itthonmaradásra
- tehetséges fiatalok támogatása
- az értelmiség vonzása a faluba
pályázati lehetőségek felkutatása és tovabbítása a helyi önkormányzat, civil szervezetek és helyi cégek fele
- infrastruktúra fejlesztése Szárhegyen és Güdücön
- egyházi, kultúrális, sport, oktatási, turisztikai, környezetvédelmi illetve műemlékvédelmi tevékenységek támogatása
- más egyesületek létrehozásának ösztönzése
- programszervezés
- folyóirat nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése


Célunk: a Csíki kert természeti állapotának megfigyelése, tisztán tartása és a veszélyeztetett élőhelyek védése, megmentése.

A szervezet a tavaly alakult azzal az elgondolással, hogy elősegítse főként a turisztika területén a fiatal vállalkozók érvényesülését, szorgalmazva az összefogást, a közös kezdeményezéseket tanulva a fejlettebb régióktól. Eredményként felmutatható a felgyorsult kommunikáció, közös részvétel turisztikai kiállításokon és a régió turisztikai érdekképviseletének a kialakítása. Elkötelezett célunk a régió turizmusának fejlesztése, közös kiadványok megjelentetése.

Az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért 2007-ben alakult, és 2008 februárjától rendelkezik önálló jogi személyiséggel.

Elsődleges célunk egy ifjúsági központ létrehozása és fenntartása Gyergyószentmiklóson. Az ifjúsági központ létrehozása és fenntartása mellett fontosnak tartjuk a gyergyói fiatalok bekapcsolódását az országos és nemzetközi ifjúsági programokba, amelyeket elsődlegesen Youth in Action programok (ifjúsági cserék, ifjúsági kezdeményezések, képzések, önkéntes szolgálat, demokrácia projektek) tervezésével, megvalósításával szeretnénk elérni, valamint már működő Youth in Action programokhoz való csatlakozás által.

A 2008-as évben a Youth in Action program támogatásával szerveztünk egy nemzetközi képzést Gyergyószentmiklóson, valamint indítottunk egy ifjúsági kezdeményezés projektet is, melynek címe „Légy pozitív!" Ifjúsági Tévéműsor. A kezdeményezés célja, az élet szép oldalainak kihangsúlyozása valamint az ifjúság tevékenységeinek bemutatása (szabadidős tevékenységek, ifjúsági kezdeményezések, ifjúsági szubkultúrák, ifjúsági életmód).

Egyesületünk akkreditálva van az Európai Önkéntes Szolgálat programjában önkéntesek küldésére, fogadására valamint önkéntes-projektek koordinálására. Első önkéntesünket idén szeptembertől fog szolgálatot teljesíteni Magyarországon.

Kiterjedt nemzetközi kapcsolathálóval rendelkezünk, az Unió majdnem minden országában van partnerünk, akiket különböző nemzetközi képzéseken ismertünk meg. A partnerségeknek köszönhetően március végén, április elején 5 gyergyói fiatal vett részt egy ifjúsági cserén Olaszországban.

Jelenleg egy virtuális ifjúsági központ létrehozásán dolgozunk, amely a www.ifikozpont.ro címen, egyesületünk jelenlegi honlapján, lesz megtalálható. Ezen kívül az önkéntes programunk fejlesztését, tévéműsorunk önállósítását, valamint újabb nemzetközi projektekben való részvételt tűztük ki célul az idei évre.

2000 - ben alakult közösségépítés ifjúsági programok, sporttevékenység valamint kulturális műsorok szervezése céljából. Azóta számos rendezvény értelmi szerzője, szervezője, társszervezője. 2008 - ban szervezetünk 21 új taggal bővül, folytatva a fórum tevékenységét.

 

Tevékenységeink:

1_a_Borszki_Ifjsgi_Frum_kalka2008
- Teleház működtetése
- Borszéki Ifjúsági Napok megszervezése
- Közreműködés Városnapok megszervezésében
- Nosztalgia bulik kezdeményezője és szervezője a Kossuth pavilonban
- I. Kaláka - takarítás Borszék környékén - Medvebarlang
- részvétel a Webvidéken: a Transindex és az eTransylvania Egyesület interneten zajló versenyén
2009
- II. Kaláka: - 2009. 04. 18. takarítás és parkosítási kezdeményezés Zimmethausen Antal a város alapítója sírjánál - folyamatban

Támogató

bgalogouj

Partnereink

UIET logocstitharitmiertlogo80 veritas