A kérdőíves kutatás célcsoportját gyergyószéki középiskolások alkották, hat iskolából közel 1100 diákot kérdeztünk meg, ezzel sikerült megvalósítsuk az első olyan átfogó szociológiai kutatást, amely célcsoportja a gyergyószéki középiskolások voltak. Több kérdéskört is körül járva válaszokat kaptunk a fiatalok időbeosztására, betekinthettünk jövőterveikbe, szabadidős-, iskolán kívüli tevékenységeikbe, idegennyelv tudásukba, valamint a román nyelvvel kapcsolatos attitűdök is körvonalazódtak.

A kutatási kérdéseket egy előkészítő műhelymunka, az erdélyi/magyarországi eddigi ifjúságkutatások, valamint a kutatást megvalósító szervezetek érdeklődése alapján állítottuk össze, a kutatás során leginkább a középiskolások hétköznapjaira, iskolai életére és szabadidő-eltöltésére koncentráltunk. A diákok által sokszor hangoztatott túlterheltség kapcsán vizsgáltuk a középiskolás diákok időbeosztását, a társadalmilag kötött tevékenységek (iskola és tanulás) és a szabadidős tevékenységek mennyiségét és arányát, az iskolán kívüli tevékenységeket, amelyben a diákok részt vesznek (rövid kitérővel az önkéntesség irányába is). Meg akartuk ismerni a települések ifjúsági életével kapcsolatos véleményeket, a középiskolások igényeit és problémáit. Habár a műhelymunkák alapján úgy tűnik, hogy a fiatalokra a jelen-orientáltság jellemző, egy kérdéstömböt szenteltünk a jövőképnek, jövőterveknek, pályaválasztásnak is, amely segítségével fel fogjuk vázolni a különböző életpálya-elképzeléseket, megismertük a fiatalok pályaválasztási elképzeléseit is. Az eredeti tervhez képest a kérdőívet még bővítettük a román nyelvtudás felmérésével és a román nyelvvel kapcsolatos attitűdök vizsgálatával is, mivel a kérdés egyre többet szerepel a nyilvánosságban.

Technikailag a kérdőív 13 kérdéscsoportot és 103 kérdést tartalmazott, ezek egy része viszont szűrőkérdések után megjelenő alternatív kérdések voltak. Tartalmilag 10 kérdéstömböt különböztethetünk meg: szocio-demográfiai kérdések, időbeosztás, szabadidőeltöltés, iskolán kívüli tevékenységek, önkéntesség, települési és térségi ifjúsági élet, és a fiatalok problémái, online jelenlét, az idegennyelvi és román nyelvtudás és román nyelvvel kapcsolatos attitűdök, valamint a jövőtervek.

Az adatfelvétel 2018 decemberében zajlott, az adatelemzés után egy gyorsjelentés látott napvilágot. 2019 augusztusában egy ifjúságkutató műhelymunkát szerveztünk, ahol a kutatócsoport tagjai közösen dolgozták fel az eredményeket, készítették el előadásaik vázlatait.

A kutatás vezetője dr. Dániel Botond, szociológus. A tízfős kutatócsoport tagjai a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szociológia és humánerőforrás szakos diákjai voltak. A kutatás a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács megrendelésére és szervezésében készült, a kutatás támogatói a Bethlen Gábor Alap, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány voltak.

A VI. IfiBörze keretében, 2015 december 12-én egy előkészítő műhelymunkát szerveztünk, 42 középiskolás diák és 14 végzett fiatal részvételével, dr. Dániel Boton szociológus, a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont programfelelősének vezetésével. A műhelymunka célja egyrészt egy érdekartikulációs modell megtanítása volt, másrészt, hogy feltárjuk a fiatalokat érintő és foglalkoztató problémákat, ezek alapján pedig meghatározzuk egy későbbi kérdőíves középiskolás-kutatás témáit, fő kutatási kérdéseit.

Támogató

bgalogouj

Partnereink

UIET logocstitharitmiertlogo80 veritas