×

Üzenet

Failed loading XML...

Az elmúlt hétvégén, november 23–24-én zajlott a Gyergyószéki Fiatal Pedagógusok Fóruma, amely a Hargita megyében szervezett pedagógus fórumok sorozatából a 26-ik.

A megnyitón jelen volt Magyari Vencel megyei tanácsos, aki köszöntötte a pedagógusokat. Örömét fejezte ki, hogy a rendezvényt már második alkalommal látogathatja meg. Mint mondta, ez számára azért is különösen fontos, mert a felesége is pedagógus, és emiatt a pedagógusok életének minden rezdülését átélik a családban. Fontosnak tartja a fórum folyamatos megszervezését, mert ezáltal nyílik lehetőség a pedagógusok problémáinak kibeszélésére és a közös megoldások keresésére. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendezvény témái, a motiváció, a jövőteremtés és a közösségépítés olyan aktuális témakörök, amelyek az oktatók munkáját is nagyban segíthetik.

A Maros-Mures Ifjúsági Szervezete, elkészítette Marosfőn az első turizmusban is hasznosítható  kerékpár utat. A szervezet még a tavasszal sikeresen pályázott Hargita Megye Tanácsának turisztikai kiírásán, de a hivatalos átadóra most, november 22.-én került sor. Az átadón jelen volt György Lehel, az ifjúsági szervezet elnöke, Tinca Mihail Dumitru, Vasláb község polgármestere, Barti Tihamér, megyei tanácsos, valamint több helybéli is.

A kerékpárút Marosfőt köti össze a Súgó barlanggal, 15 kilóméteren, és viszonylag könnyen  végig kerekezhető. A vasútállomástól indul, a Helkin vegyes üzlet épületének hátán van az első útjelző tábla, majd a Feketerez  hegyen ( Gyergyói havasok) keresztül folytatódik Hevederben és végül a Súgóhoz vezet. Az út a tulajdonképen egy, már létező erdei útvonalon megy végig, melyet most alakították át helyi jelentőségű turista ösvénnyé és feltáblázták annak megfelelően.

György Lehel, MISZ elnök bevalássa szerint céljuk volt a turisztikai infrastruktúra fejlesztése,  mely remélhetőleg pozitív hatással lesz az üdülőtelep, és ezáltal a megye turistaforgalmára is.  „Ennek a bicikliútnak a megvalósítását mindenképp sikernek könyveljük el, hisz, tudomásunk szerint, ez a második ilyen jellegű út a Gyergyói-medencében. Remélhetőleg népszerű lesz az aktív turizmust kedvelők körében és sokan használni is fogják. A jövőben szeretnénk a gyalogösvény és bicikliút hálózatot bővíteni, ezzel is segíteni a falu, üdülőtelep fejlődését”

A kerékpárút megvalósításában segített a Hargita Megye Tanácsa, Vasláb önkormányzata és a Salvamont Dancurás Hegyimentők.

Nyíregyházán tartotta a hétvégén éves gyűlését a Kárpát-medence ifjúságszakmai szervezetei által létrehozott Juventus Soliditas hálózat. A Mustárház szervezésében hét országból érkeztek fiatalok annak érdekében, hogy közösen valósítsanak meg olyan projekteket, amelyek az ifjúság érdekeit szolgálják.
A találkozó első napján az érkezés és üdvözlés után megismerkedtünk Téglásy Kristóf ifjúságügyi főosztályvezetővel, akivel egy kötetlen beszélgetés keretén belül szó került az elmúlt évi pályázatokról és az ifjúsági szervezetek működéséről is.
A rendezvény második napja a polgármesteri hivatal látogatásával kezdődőt, ahol a részvevők találkoztak Jászai Menyhért alpolgármesterrel és egy kötetlen beszélgetés keretein belül elhangzott, hogy mennyire fontos az egész társadalom szempontjából, hogy az ifjúság aktív legyen.

A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács három önkéntese tartott kézműves foglakozást a magyarországi Kiskunhalason október 27-31. között, partnerségben a Civilek a Jövőért Alapítvány által szervezett gyerektáborban.
A külkapcsolatoknak és az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért tagszervezetünknek köszönhetően, Portik Gabriella, a GYTIT külkapcsolatokért felelős elnökségi tagja, egy éves Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretén belül, már 8 hónapja a Kiskunhalasi Civilek a Jövőért Alapítványnál tevékenykedik. Ennek az együttműködésnek köszönhetően, felkértek bennünket, hogy biztosítsunk számukra, egy a hétre önkénteseket, akik a 7-12 éves gyerek számára kreatív kézműves tevékenységeket tudnak tartani. Erős Ildikó, Erős Levente, valamint Zsidó Károly volt az a három önkéntes, aki tapasztalatuk révén vállalni tudta ezt a feladatot, hiszen munkájuk által az idei év során volt lehetőségük találkozni hasonló tevékenységekkel. Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni a Pro Terra Alapítványt vezető Szőcs Zsuzsának is, aki segítette az előkészületeket, és felkészítette az önkénteseket. A tábor során több tevékenységet is folytattak, melyek mindegyikét más-más napon próbálhattak ki a gyerekek. Volt pillangókészítés, pókháló szövés, karácsonyfa készítés, képkeretkészítés valamint könyvjelző varrás is. A táborban résztvevő mintegy 35 gyerekek reggel és délután ugráló várazhattak egy-egy órát, viszont napközben, a tábor nagy részében az önkénteseink és egy helyi önkéntesek által tartott kézműves foglakozásokon vettek részt. A gyerekek fejleszthették finom motorikus készségeiket valamint megtanulhatták a csapatmunka nyújtotta örömöket, és az együtt gondolkodás, közös foglalkozások eredményeit. Emellett a helyi önkéntes energizáló játékokkal, ismerkedő játékokkal, Zsidó Károly pedig egyszerűbb népdalokkal, népi gyerekjátékokkal és moldvai táncokkal tűzdelték a foglalkozásokat, a lankadó hangulat emelése érdekében.
A GYTIT képviselői az egy hetes tábor során, további kapcsolatokat alakított ki a helyi civil szervezetekkel, akikkel a közeljövőben közös rendezvények, programok megszervezését tervezik.

Idén Marosfőn került megrendezésre a IV. Gyergyói-medencei Ifjúsági és Kulturális Börze, 2013. november 8-10 között. A Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa által négy éve életrehívott, idén újragondolt rendezvényen szép számban képviseltették magukat a fiatalok, hiszen közel ötven résztvevő jelent meg a különböző ifjúsági szervezetek képviseletében. A kétnapos rendezvény alkalmával a GYTIT egy újabb kiadvánnyal rukkolt elő, mely a sikeres programokat foglalja magába a GYTIT és tagszervezetei háza tájáról.

Az új alapokra helyezett börzén pénteken több ismerkedési, kapcsolatépítési és összerázó programra került sor, melyek keretén belül szorosabb együttműködések alapjait rakták le. A nap tradicionális szalonna sütéssel és kötetlen beszélgetéssel zárult.
A résztvevők többsége a Gyergyói-medencéből érkezett, kiegészülve a más megyékből érkező partnerszervezetek küldötteivel. Szombaton, a megnyitón Magyari Levente GYTIT elnök, Erős Levente GYTIT ügyvezető elnök, Fórika István, Vasláb alpolgármestere, és György Lehel, a GYTIT déli régiós alelnöke üdvözölte a fiatalokat. Az előadások kezdete előtt Boldizsár Ferenc, a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia segédlelkésze áldotta meg az egybegyűlteket.
Az első előadást Magyari Levente tartotta „Az Ifjúsági szervezetek szerepe a közösségek megszervezésében” címmel, amely keretén belül a fiatalok lehetőségeit és tennivalóit mutatta be egy dinamikus szervezeten belül. Az új generációt képviselő diáktanácsosok itt megcsillogtatták eddigi tapasztalataikat, és elvárásaik felkerültek a szervezeti palettára.
A nap első felében szervezeti bemutatókra került sor és sikeres projektekből vehettek példát a résztvevők. A helyiek megismerhették a Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács (HUMMIT) tevékenységét Kofity Zoltán újonnan megválasztott elnök előadásában, betekintést nyerve a Hunyad Megyei Magyar Napok szervezői munkájába. Fehér megyéből Szabó Dániel, aki a Fehér Megyei Ifjúsági Tanács elnöke és egyben a Magyarlapádi Ifjúsági Szervezet elnöke, bemutatta közösségépítő tevékenységeiket, majd Gedő Zsolt, az Enyedi Bethlen Gábor Gimnázium Diáktanácsának az elnöke ismertette a fiatalokkal a tevékenységüket. A székelyföldi ifjúsági tanácsok részéről az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács és a Háromszéki Ifjúsági Tanács képviselői vettek részt, mindannyian a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) tagjai.
Gyergyószentmiklósról az Unikornis Diákkör és a Fogarassy Mihály Szaklíceum Diáktanácsa adott izelítőt munkásságából, majd Kassay Lajos Péter a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója következett, aki az intézmény és a fiatalok közös érdeklődési, tevékenységi köreiről beszélt, majd felhívta a figyelmet az intézmény által szervezendő Civil képzésre, ahová meghívta a Börze résztvevőit is.
Erős Levente az elmúlt év GYTIT projektjeiből mutatott be néhányat, majd Barti Zoltán, a GYTIT északi régiós alelnöke szemléltette a nemrég megszervezett Fiatalok Lendületben Programunkat, az „(In)Visible Youth”-ot, amely a GYTIT-nek az első sikeres Európai Uniós pályázata volt, és ahol több ország fiataljai járták körül a nehézségekkel és fogyatékkal élő fiatalok problémáit, kokrét programokat is szervezve nekik.
Kállai Emánuel  képző vezetésével, a résztvevők szervezeten belüli problémamegoldással foglalkoztak a hétvége hátralevő részében.
Megismerkedhettek a Hat kalap módszerrel, melynek gyakorlati lényege a megbeszélésekre, gyűlésekre, vitákra szánt idő csökkentése, a folyamat, a tények, a nehézségek, az előnyök, a kritikai hozzáállás, az ötletek és az érzések megfelelő különválasztásában rejlik. Ezáltal a szempontok keveredése és a felesleges magyarázkodás kiküszöbölhető, miközben növeljük azok hatékonyságát. A módszer az emberek közötti együttműködést  segíti azzal, hogy a vitákban az emóciók helyett a közös, egymást elfogadó gondolkodásra épít. Használata ajánlott mindazoknak, akik mindennapjaikat kreatív, lendületes és főleg konstruktív légkörben szeretnék tölteni. Az résztvevők öt csapatra osztva a hat kalap módszerrel öt problémára dolgozták ki a megoldási lehetőséget. Ezek a következők voltak: rossz belső és külső kommunikáció, szakmaiság hiánya, passzivitás, utánpótláshiány és forráshiány, ugyanis ezek a problémák jöttek ki a legáltalánosabb és legjelentősebb akadályozó tényezőnek a szervezetek életében.
A képzés utolsó napján, a problémamegoldások végére értünk, amikor a fiatalok átbeszélték a konkrét megoldásokat a Probléma Fa és a Cél Fa segítségével.
A rendezvény az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala támogatásával jött létre, melyet ezúton is köszönünk.

                                    Magyari Levente
                                    GYTIT elnök

În data de 8 – 10 noiembrie 2013 la Izvoru Mureșului s-a organizat a IV.-a ediție a Întrunirii Asociațiilor de Tineret și Cultural din Transilvania. În acest an, Asociația Teritorială a Tinerilor din Zona Gheorgheni a regândit acest eveniment, care de altfel a devenit o tradiție fiin organizată a patra oară, având un impact pozitiv în rândul tinerilor, deoarece au fost peste 50 de participanți la acest eveniment, care au reprezentat numeroase organizații și asociații de tineret și cultural. Cu prilejul acestui eveniment de două zile, Asociația Teritorială a Tinerilor din Zona Gheorgheni a emis o nouă publicație în care am detaliat programele și evenimentele importante ale Asociației și al organizațiilor membre.

Având schimbări în concepție, întrunirea de anul acesta a pornit vinerea, în data de 8 noiembrie, cu diferite programe de cunoaștere și team-bulding, cu ajutorul cărora legăturile între participanți sau adâncit. Seara a fost încheiată cu mâncatul tradiționalului slănină pe grătar.

În mare parte, particianții au sosit din depresiunea Gheorgheniului, dar au fost prezenți și reprezentanți ai altor Asociații de tineret din alte județe. Sâmbătă, în data de 9 noiembrie, deschiderea oficială a fost efectuată de către Magyari Levente, președintele asociației, Erős Levente, președintele executiv al asociației, Fórika István, vice primarul localității Voșlăbeni precum și de gazda evenimentului György Lehel, vice președintele asociației. După deschiderea oficială, binecuvântarea religioasă a fost efectuată de preotul Boldizsár Ferenc din partea parohiei Romano Catolice Sfântu Nicolae din Gheorgheni.

Primul panel de dicuții a fost pornită de către președintele Asociației, Magyari Levente, cu titlul ”Rolul organizațiilor de tineret în construirea comunității”, în cadrul căreia s-au vorbit despre posibilitățile și acțiunile pe care trebuie să le efectueze o organizație de tineret în comunitatea de care face parte.

Al doilea panel din cadrul evenimentului, le-a dat ocazia organizațiilor să-și prezinte activitățiile, precum și modalitățiile de lucru în cadrul organizațiilor proprii. Participanții locali au avut ocazia să cunoască munca Organizației Județene a Tinerilor din Hunedoara prin intermediul noului președinte Kofity Zoltán, Szabó Dániel, care este președintele Organizației Județene a Tinerilor din Alba precum și președintele Organizației de Tineret din Lopadea Nouă, Gedő Zsolt, președintele Consiliului Elevilor de la Colegiul Național Bethlen Gábor din Aiud. Pe lângă reprezentanții organizațiilor din alte județe, s-au prezentat și două cercuri de elevi din orașul Gheorgheni. Ne-au onorat cu prezență lor și alte asociații de tip umbrelă precum UIET din Odorheiu Secuiesc județul Harghita precum și HARIT asociația de tip umbrelă al județului Covasna.

În continuare, funcționarea și munca Centrului Cultural și de Arte din Lăzarea a fost prezentată de către directorul acestui institut Kassay Lajos Péter. Erős Levente, președintele executiv a prezentat proiectele și evenimentele pentru anul 2013 al Asociației, iar seiunea de prezentări a fost încheiată de către Barti Zoltan, vice președintele asociației, care le-a prezentat celor aflați la eveniment primul proiect european demarat de către Asociația Teritorială a Tinerilor din Zona Gheorgheni numit ”(IN)Visible Youth”, la care au participat 24 de tineri din tările europene. Deasemenea s-au prezentat și programele de tineret ale Consiliului Județean Harghita.

După prezentările ținute în prima parte a zilei, ștafeta a fost preluată de către trainerul Kállai Emánuel, cu ajutorul căruia pe tot parcurusul acestui eveniment, tinerii au discutat, au identificat și au încercat să caute soluții pentru probleme apărute în diferite organizații.

Participanții sau cunoscut cu metoda celor șase pălării gânditoare, a cărui scop practic este de diminua timpul pierdut la diferite dicuții ședințe. Acest proces scoate la iveală fapte, greutăți, avantaje, poziții critive, idei și sentimentele legate de o anumită problemă. Cu ajutorul acestor ”pălării” putem cu adevărat crea o ambianță constructivă, cu ajutorul acestor ”pălării” putem duce la bun sfârșit o idei sau chiar rezolva o problemă din interiorul organizației noastre precum și în viața de zi cu zi.

În ultima zi a evenimentului s-a ajuns la sfârșitul traingului legat de rezolvarea problemelor din organizații, atunci când participanții au găsit rezolvări concrete în legătură cu probleme apărute cu ajutorul Arborele Problemă și Arborele Obiectiv.

Acest eveniment a fost susținută de către Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) cu această ocazie dorim să le mulțumim pentru tot sprijinul acordat acestui eveniment.

               

    Idén, 2013. október 26-án „Ifjúsági bál”-t szerveztünk Tekerőpatakon, amely első alkalommal került megrendezésre.
    A fiatalok nagy örömére közösen megszerveztünk egy olyan rendezvényt, amelyre még nem volt példa falunkban. Megpróbáltuk megmozgatni az itt élő fiatalokat és módot akartunk találni arra, hogy együtt kikapcsolódhassunk és jól tudjuk érezni magunkat. Mivel ragaszkodni akartunk a falu hagyományaihoz, így e kikapcsolódás módját bál formájában szerveztük meg, de egy kicsit a fiatalok igényeinek is eleget téve. A bál kezdetén Magyari Levente, programfelelős mondott pár szót az egybegyűltekhez megköszönve a jelenlétet és kellemes időtöltést kívánva átadta a szót és a teret a zenének. A bálban lehetőség volt beszélgetésekre, ismerkedésre- hisz volt néhány meghívott is- és persze nem utolsó sorban a táncra, amit úgy vélem mindenki ki is használt. Ez egy olyan programlehetőség volt, amit itt helyben meg tudtunk szervezni és helyi fiataloknak szólt, akik nem kellett elmenjenek a faluból ahhoz, hogy szórakozhassanak. A részvételt tekintve úgy gondolom, hogy szükség van ilyen és hasonló rendezvényekre, mert van igény rá és sikerült összehozni néhány tehetséges fiatalt, aki besegített a szervezésben is, és akinek munkájára a jövőben is számítani lehet.
    Ezzel a rendezvénnyel sikerült közelebb hozni egymáshoz a faluban élő fiatalokat, hogy jobban megismerhessék egymást és belássák, hogy nem muszáj kimenni a faluból, ha szórakozásra vágynak. Köszönjük ezt a lehetőséget a Communitas Alapítványnak, hogy lehetőséget biztosított e rendezvény megszervezésére és reméljük, hogy az ilyen kezdeményezéseknek lesznek még folytatásai, amelyek segítik összetartani a faluban élő fiatalok lelkesedését és csoportos megmozdulását.

Két napos képzésen vettek részt a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács tagszervezeteinek vezetői, aktív fiataljai és tagjai. A képzés október 26-27 között zajlott Gyergyószentmiklóson.
Első teendőjük a szervezeti vezetőknek, aktív fiataloknak az volt, hogy fel kellett térképezzék a szervezeteik problémáit, gondjait, nehézségeit. Kiderült, hogy a hasonló tevékenységgel rendelkező szervezeteknek hasonlóak a nehézségei is. Viszont a tevékenységektől függően a nehézségek között azért kerülnek különbségek a szervezetek között, de ezek mind olyan jellegűek, hogy a tevékenységek során orvosolhatóak. Éppen ezért a nap második felében, olyan praktikákat, elméleti módszereket tanulhattak meg a fiatalok, amelyek segítségével ezeket a problémákat orvosolni tudják. A tevékenységek során több energizáló játékkal dobták fel a napot, hogy jobban tudjanak az előadásokra is figyelni. A nap végén pedig közösen játszodtak több csapatépítő játékot is, amelyek keretében szintén megtapasztalhatták a csapatmunka és a stratégia tervezés előnyeit. Ezt követően pedig a szórakozásé lett a terep.
A második nap első felében az addig tanultakat gyakorlatba is ültették, mert az első nap problémáit csoportosították és több csoportra oszolva megkeresték a megoldásokat, majd egymásnak be is mutatták azokat, hogy mindenki lássa a jó megoldásokat. A vasárnapi ebéd után a csapat személyautókkal indult Marosfőre, ahol egyet kirándultak és a nap végén még szalonnasütésre is sor került.


A rendezvényt a Communitas Alapítvány támogatásával a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács szervezte.Támogató

bgalogouj

Partnereink

UIET logocstitharitmiertlogo80 veritas