A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár és a Gyergyói Főiskolások Diákszövetsége közös szervezésében került sor a harmadik alkalommal megszervezett "Államvizsga Bemutató" elnevezésű konferenciára. A rendezvényt Hargita Megye Tanácsa támogatta.

Az előadások három témakörbe voltak csoportosítva, úgy mint turizmus , szociológia és közgazdaságtan. Turizmus témakörben Blénesi Enikő tartott előadást "Gyergyószentmiklós környékének turizmusa a keresleti oldal szemszögéből" címmel. Dolgozatából megtudhattuk, hogy a Gyergyószentmiklósra érkező turisták száma magas amit a szálláshelyek számának növekedése is mutat. Fontos információként szolgál azonban az is, hogy Székelyföld vonzereje a táj és az ember kapcsolatában van. Kozma Alíz szintén turizmus témakörben "Önkéntes turizmus Hargita megyében" címmel mutatta be vizsgamunkáját. Az önkéntes turizmus azokra a turistákra vonatkozik, akik különböző okokból, szervezett módon önkénteskednek azért, hogy olyan nyaralásokat vállaljanak, amelyek magukba foglalják a segítségnyújtást,  a különböző társadalmi csoportok anyagi szegénységének enyhítését, bizonyos környezetek restaurálását a társadalom vagy a környezet aspektusainak kutatását. Egyre több nemzetközi önkéntes érkezik megyénkben.

A Maros-Mures Ifjúsági Szervezet A Fenyő Egyesülettel partnerségben és Hargita Megye Tanácsa támogatásával tematikus parkot alakított ki a Maros forrásánál a Fekete-Rez hegységben. A parkban információs táblákat helyeztek el, amelyek segítségével a turisták a hegység állat- és növényvilágát ismerhetik meg, valamint építettek egy menedékházat, amely szükség esetén bárki által használható.

Az elnök, György Lehel szerint, a Maros forrása kedvelt úticél a természetkedvelő turisták között ezért érezték szükségesnek egy park kialakítását, amely kellemes helyszínt biztosít a látogatók számára. A visszajelzések alapján sokan értékesnek és hasznosnak vélik és pozitívan értékelik ezt  a kezdeményezést.

Tanulságos hétvégét zártak azok a pedagógusok, akik részt vettek a Gyergyószéki Pedagógusok Fórumán. Megvitatták a román nyelv oktatási hiányosságait a kisebbségi oktatásban, új tanulási és oktatási módszereket tanulhattak. A non-formális eszköztáruk tovább bővült és újabb motiválási módszereket tanultak.

A foglalkozásokon nagyon aktívan és lelkesen vettek részt kifejtve tapasztalataikat és gyakorlati szempontból is a meglátásaikat.
A fórumot a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács és a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadói és Erőforrás Központ szervezték Hargita Megye Tanácsa támogatásával.

A VI. Székelyföld Napok keretében megrendezett Megyei Gólyabált, a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács már negyedik alkalommal szervezte meg, melyre már a rendezvényt megelőző napokban elkelt az összes jegy. 
A városi gólyabálok győztesei örömmel fogadták a felkérést, hogy szerepeljenek a megyei megméretetésen, így öt város képviseletében érkeztek a legjobb gólyák, akik bebizonyították, valóban a legrátermettebbek a megyében. 
Székelykeresztúr több mint egy autóbusznyi szurkolócsapattal érkezett, Csíkszereda gólyáit a város leghangosabb diákjai támogatták, Szentegyháza képviselői minden néző szívébe beköltöztek, Székelyudvarhely legjobbjait őrjöngve fogadta a közönség, Gyergyószentmiklós párosát pedig állva tapsolta a rajongó tábor. Nem is csoda, hogy a hangulat a maximumon volt már kapunyitáskor. A tökéletesre sikeredett műsor az eseményre írott himnusszal indult, ami Dupla D és Kovács Bea Kovács szerzeménye. 

„Szervezeti menedzsment képzés”-t tartott 2015. szeptember 5-6 között a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, ahol több mint 30 fiatal tanulhatott, akik a GYTIT tagszervezeteitől érkeztek. A téma a szervezetek menedzselése volt és a hatékony munkavégzés.

A fiatalok megtanulhatták egy elméleti előadásban, hogy miként kell a szervezeti tevékenységeket hatékonnyá tenni, hogy sikeresebb rendezvényeket tudjanak szervezni. Majd ezt követően az V. Örmény Művészeti Fesztivál keretei között gyakorlati feladatokat is végezhettek, ugyanis sor került az első Gyergyói-medencei Örmény Kincskereső Vetélkedőre, amit le kellett vezessenek. A második nap szintén elméleti oktatással folytatódott, az előző napi kiértékelőt követően. A gyakorlati tapasztalatokra alapozva sajátíthatták el a hatékony vezetési módszereket. Mindez a szervezetük rendezvényeinek megszervezésének a hatékonyságát hívatott segíteni. Megtapasztalhatták, hogy a közösen elvégzett feladatok sokkal hatékonyabban teljesülnek, ha egymást segítik és jól leosztják a feladatokat. Ugyanakkor megérthették azt is, hogy a munka során számítsanak kell egymásra és akkor tudnak a leghatékonyabbak lenni, ha bíznak és bízhatnak is egymás munkájában. Ez azért is fontos, mert a feladatok leosztása szempontjából mindenki annyit kell vállaljon, amennyit teljesíteni is tud. Ezáltal a többiek számíthatnak rá és ő is számíthat a többiekre. Néha kerülnek a munka során előre nem látott feladatok, ezért fontos a tervezés és az összefogás is, mert ilyenkor sokkal könnyebben meg tudják oldani azokat.

A nap végén pedig csapatépítő és közösségfejlesztő  játékok következtek, amit nagyon jó hangulatban sikerült a kiértékelővel lezárni. A jó hangulat és az összeforrt csapat már tervezi a következő rendezvényt, aminek az ötlete a hétvége első napján meg is született. Ez nem más mint egy közös délután az egyik helyi gyermekotthon lakóival.

A sikeres „Szervezeti menedzsment  képzés”-t a Communitas Alapítvány támogatta.

A PRO Tekerőpatak Egyesület idén 2015. augusztus 9.-én immár IV-ik alkalommal megszervezte a Helyismereti vetélkedőt. Ez a program nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, hiszen egy nap alatt is sok újat megtudhatnak, megtapasztalhatnak a környezetükből.

A verseny lényege, hogy a csapatokra osztott fiatalok minél hamarabb és ügyesebben teljesítsék a feladatokat. Az útjelek felismerése és az akadálypálya teljesítése után még néhány tesztet is ki kellett tölteniük a csapatoknak, hogy megmutathassák a falunkról szerzett ismereteiket és történelmi tudásukat. Egy szép és tartalmas napot hagyva magunk után, tudásunkat gyarapítva térhettünk haza.

Ezek a versenyek nem csak a csapatmunka szellemét erősíti a fiatalokban, hanem a közösségünk iránti tenni akarást is! Hálás köszönetünket fejezzük ki a Communitas Alapítványnak, hogy ismét támogatta ezt a rendezvényünket!

Az „ Ismerjük meg Erdély történelmi  városait” című projektünk  egy újabb állomásához érkezett. Július 19-én e lelkes Tekerőpatak-i   fiatalokból álló kis csapat Segesvárt és Nagyszeben városát látogatta meg.  Az első megálló Segesváron volt, ahol egy kis lépcsőzés után feljutottunk a várba, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk . Meglátogattuk  Vártemplomot és a „kilátó” Óratornyot, amely múzeumként működik. Innen szinte az egész várost látni lehet. Ez után egy rövid körútra indultunk a várba: elsétáltunk még néhány őrtorony mellett, melyeken kis tábla jelzi, hogy a védelmére kijelölt céh nevét viseli, valamint néhány középkori ruhába öltözött emberrel is találkoztunk. 

 

A Maros-Mures Ifjúsági Szervezet néptánc oktatást szervezett  2015 május 30-31.-e között, Marosfőn. A Sürgő-forgó néptánc képzés célja volt a hagyományőrzés szellemében tanulási lehetőséget biztosítani a vidéki fiatalok számára. A képzés témája a néptáncoktatás és egyéb népi hagyományok felelevenítése, elsajátítása. Az oktatáson főleg marosfői fiatalok vettek részt, de voltak páran a szomszédos településekről is, összesen 18 résztvevő bővíthette tudását.

A néptánc oktatásra azért volt szükség, mert a marosfői fiatalok már szükségét érezték a továbbtanulásnak tapasztalatcserének, új táncok elsajátításának, hisz a településen működő  alapszintű néptánc oktatás már nem elégíti ki a fiatalok fejlődési igényeit. Ezért tűztük ki célul egy olyan program megszervezését, amelynek keretén belül a marosfői fiatalok más fiatalokkal cserélhetnek tapasztalatot tanulhatnak újabb táncokat, népszokásokat, szakképzett oktatók vezetésével. 

A kétnapos program alatt folyamatos volt a tanulás, néptánc, népdalok, népi játékok bemutatása és elsajátítása. Este aktív pihnéssel töltötték a szabadidőt a fiatalok, a közös vacsora készítés után, tovább folytatódott a mulatozás. A második, egyben utolsó nap zárómozzanata volt egy kiselőadás, amelyben a fiatalok újonnan szerzett tudásukat mutathatták be.  Az előadást követte egy táncház, ahol az oktatáson résztvevő fiatalok együtt mulathattak a külsősökkel.

A kitűzött célokat sikerült megvalósítani,így a várt eredmények rövid és hosszú távon biztosan mefmutatkoznak majd: elmélyíteni a néphagyományok iránti tisztelet, ápolni a hagyományokat és továbbadni a következő genereációk számára.

A Maros-Mures Ifjúsági Szervezet hálásan köszöni  főtámogatónak, a Communitas Alapítványnak , a program megszervezéséhez nyújtott segítséget,

Támogató

bgalogouj

Partnereink

UIET logocstitharitmiertlogo80 veritas