Tanulságos hétvégét zártak azok a pedagógusok, akik részt vettek a Gyergyószéki Pedagógusok Fórumán. Megvitatták a román nyelv oktatási hiányosságait a kisebbségi oktatásban, új tanulási és oktatási módszereket tanulhattak. A non-formális eszköztáruk tovább bővült és újabb motiválási módszereket tanultak.

A foglalkozásokon nagyon aktívan és lelkesen vettek részt kifejtve tapasztalataikat és gyakorlati szempontból is a meglátásaikat.
A fórumot a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács és a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadói és Erőforrás Központ szervezték Hargita Megye Tanácsa támogatásával.

A VI. Székelyföld Napok keretében megrendezett Megyei Gólyabált, a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács már negyedik alkalommal szervezte meg, melyre már a rendezvényt megelőző napokban elkelt az összes jegy. 
A városi gólyabálok győztesei örömmel fogadták a felkérést, hogy szerepeljenek a megyei megméretetésen, így öt város képviseletében érkeztek a legjobb gólyák, akik bebizonyították, valóban a legrátermettebbek a megyében. 
Székelykeresztúr több mint egy autóbusznyi szurkolócsapattal érkezett, Csíkszereda gólyáit a város leghangosabb diákjai támogatták, Szentegyháza képviselői minden néző szívébe beköltöztek, Székelyudvarhely legjobbjait őrjöngve fogadta a közönség, Gyergyószentmiklós párosát pedig állva tapsolta a rajongó tábor. Nem is csoda, hogy a hangulat a maximumon volt már kapunyitáskor. A tökéletesre sikeredett műsor az eseményre írott himnusszal indult, ami Dupla D és Kovács Bea Kovács szerzeménye. 

„Szervezeti menedzsment képzés”-t tartott 2015. szeptember 5-6 között a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, ahol több mint 30 fiatal tanulhatott, akik a GYTIT tagszervezeteitől érkeztek. A téma a szervezetek menedzselése volt és a hatékony munkavégzés.

A fiatalok megtanulhatták egy elméleti előadásban, hogy miként kell a szervezeti tevékenységeket hatékonnyá tenni, hogy sikeresebb rendezvényeket tudjanak szervezni. Majd ezt követően az V. Örmény Művészeti Fesztivál keretei között gyakorlati feladatokat is végezhettek, ugyanis sor került az első Gyergyói-medencei Örmény Kincskereső Vetélkedőre, amit le kellett vezessenek. A második nap szintén elméleti oktatással folytatódott, az előző napi kiértékelőt követően. A gyakorlati tapasztalatokra alapozva sajátíthatták el a hatékony vezetési módszereket. Mindez a szervezetük rendezvényeinek megszervezésének a hatékonyságát hívatott segíteni. Megtapasztalhatták, hogy a közösen elvégzett feladatok sokkal hatékonyabban teljesülnek, ha egymást segítik és jól leosztják a feladatokat. Ugyanakkor megérthették azt is, hogy a munka során számítsanak kell egymásra és akkor tudnak a leghatékonyabbak lenni, ha bíznak és bízhatnak is egymás munkájában. Ez azért is fontos, mert a feladatok leosztása szempontjából mindenki annyit kell vállaljon, amennyit teljesíteni is tud. Ezáltal a többiek számíthatnak rá és ő is számíthat a többiekre. Néha kerülnek a munka során előre nem látott feladatok, ezért fontos a tervezés és az összefogás is, mert ilyenkor sokkal könnyebben meg tudják oldani azokat.

A nap végén pedig csapatépítő és közösségfejlesztő  játékok következtek, amit nagyon jó hangulatban sikerült a kiértékelővel lezárni. A jó hangulat és az összeforrt csapat már tervezi a következő rendezvényt, aminek az ötlete a hétvége első napján meg is született. Ez nem más mint egy közös délután az egyik helyi gyermekotthon lakóival.

A sikeres „Szervezeti menedzsment  képzés”-t a Communitas Alapítvány támogatta.

A PRO Tekerőpatak Egyesület idén 2015. augusztus 9.-én immár IV-ik alkalommal megszervezte a Helyismereti vetélkedőt. Ez a program nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, hiszen egy nap alatt is sok újat megtudhatnak, megtapasztalhatnak a környezetükből.

A verseny lényege, hogy a csapatokra osztott fiatalok minél hamarabb és ügyesebben teljesítsék a feladatokat. Az útjelek felismerése és az akadálypálya teljesítése után még néhány tesztet is ki kellett tölteniük a csapatoknak, hogy megmutathassák a falunkról szerzett ismereteiket és történelmi tudásukat. Egy szép és tartalmas napot hagyva magunk után, tudásunkat gyarapítva térhettünk haza.

Ezek a versenyek nem csak a csapatmunka szellemét erősíti a fiatalokban, hanem a közösségünk iránti tenni akarást is! Hálás köszönetünket fejezzük ki a Communitas Alapítványnak, hogy ismét támogatta ezt a rendezvényünket!

Az „ Ismerjük meg Erdély történelmi  városait” című projektünk  egy újabb állomásához érkezett. Július 19-én e lelkes Tekerőpatak-i   fiatalokból álló kis csapat Segesvárt és Nagyszeben városát látogatta meg.  Az első megálló Segesváron volt, ahol egy kis lépcsőzés után feljutottunk a várba, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk . Meglátogattuk  Vártemplomot és a „kilátó” Óratornyot, amely múzeumként működik. Innen szinte az egész várost látni lehet. Ez után egy rövid körútra indultunk a várba: elsétáltunk még néhány őrtorony mellett, melyeken kis tábla jelzi, hogy a védelmére kijelölt céh nevét viseli, valamint néhány középkori ruhába öltözött emberrel is találkoztunk. 

 

A Maros-Mures Ifjúsági Szervezet néptánc oktatást szervezett  2015 május 30-31.-e között, Marosfőn. A Sürgő-forgó néptánc képzés célja volt a hagyományőrzés szellemében tanulási lehetőséget biztosítani a vidéki fiatalok számára. A képzés témája a néptáncoktatás és egyéb népi hagyományok felelevenítése, elsajátítása. Az oktatáson főleg marosfői fiatalok vettek részt, de voltak páran a szomszédos településekről is, összesen 18 résztvevő bővíthette tudását.

A néptánc oktatásra azért volt szükség, mert a marosfői fiatalok már szükségét érezték a továbbtanulásnak tapasztalatcserének, új táncok elsajátításának, hisz a településen működő  alapszintű néptánc oktatás már nem elégíti ki a fiatalok fejlődési igényeit. Ezért tűztük ki célul egy olyan program megszervezését, amelynek keretén belül a marosfői fiatalok más fiatalokkal cserélhetnek tapasztalatot tanulhatnak újabb táncokat, népszokásokat, szakképzett oktatók vezetésével. 

A kétnapos program alatt folyamatos volt a tanulás, néptánc, népdalok, népi játékok bemutatása és elsajátítása. Este aktív pihnéssel töltötték a szabadidőt a fiatalok, a közös vacsora készítés után, tovább folytatódott a mulatozás. A második, egyben utolsó nap zárómozzanata volt egy kiselőadás, amelyben a fiatalok újonnan szerzett tudásukat mutathatták be.  Az előadást követte egy táncház, ahol az oktatáson résztvevő fiatalok együtt mulathattak a külsősökkel.

A kitűzött célokat sikerült megvalósítani,így a várt eredmények rövid és hosszú távon biztosan mefmutatkoznak majd: elmélyíteni a néphagyományok iránti tisztelet, ápolni a hagyományokat és továbbadni a következő genereációk számára.

A Maros-Mures Ifjúsági Szervezet hálásan köszöni  főtámogatónak, a Communitas Alapítványnak , a program megszervezéséhez nyújtott segítséget,

Gyógynövények világának a felfedezése címmel szervezett gyógynövény gyűjtő kirándulást és vetélkedőt Marosfő ifjúsági szervezete, a Maros-Mureş, 2015. május 17.-én. A már hagyományosnak nevezhető programot bemutatkozással kezdték a résztvevők, hogy azok akik első alkalommal vettek részt a programunkon megismerkedhessenek a visszatérő fiatalokkal. 

Az ismerkedés után a résztvevők munkának láttak és szorgalmasan gyűjtögették a különböző értékes gyógynövényeket. A legkorábbi gyógynövényeink közé tartoznak a kankalin, viola, vadárvácska, pitypang, amelyek mind-mind hasznosak lesznek a téli betegségek megelőzésében és kezelésében.  A gyógynövény ismereti túrát egy olyan kedves ismerős vezette, akinek több éves tapasztalata van természetgyógyászat és népgyógyászat területén. A csoportvezető a szemlélődés közben ismertette bizonyos növények jótékony hatásait az emberi szervezetre, hogyan és milyen mértékben érdemes felhasználni őket, valamint milyen elkészítési móddal a leghatásosabb. A csapat nagy érdeklődést mutatott az újonnan szerzett ismeretek iránt és szívesen bekapcsolódtak az előadásokba kérdésekkel, hozzászólásokkal. 

A gyűjtögetés után a résztvevő fiatalok egy bográcsost készítettek, amit közösen el is fogyasztottak.

Délután a résztvevők újonnan szerzett tudását mértük fel egy kis teszt segítségével, amit meg is jutalmaztunk természetes gyógykészítményekkel. Mivel mindenki nagyon jól teljesített a tudás felmérőn, a díjak sem maradhattak el senkinek.

Örömünkre szolgál látni, hogy évről-évre van érdeklődés a természet kincsei és a természetes gyógymódok iránt.

A Maros-Mures Ifjúsági Szervezet háláját fejezi ki főtámogatójának, a Communitas Alapítványnak, hogy újból  támogatta ennek a rendezvénynek a létrejöttét. 

Már egy hónap sincs hátra a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) tisztújításáig. Ez az az időszak, amikor azokról a problémákról kell beszélni, amelyek a romániai magyar fiatalok jövőjét jobbá tehetik és az itthon boldogulásukat segíthetik. Ilyenkor kell a problémákat célokká és feladatokká alakítani. Pont ezért, nem kell senki zokon vegye, ha építő jellegű kritikák, észrevételek fogalmazódnak meg azok részéről, akik ezt a jövőépítő munkát komolyan veszik és a problémákat nem a szőnyeg alá akarják seperni.

Az elmúlt két évben a MIÉRT által kifejtett tevékenységet sok mindennel lehet jellemezni, csak azt az egyet nem lehet mondani, hogy ez így elég lenne és nem kellene tovább fejlődni. A különböző területek közötti viták a munka rovására mentek, ezért változásra van szükség. Kialakult egy olyan munkamódszer, ami arról szól, hogy a problémákat a szőnyeg alá seperjük és átdobjuk a kert másik oldalára. A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács (GYTIT) úgy gondolja, hogy ennek véget kell vetni, mert ez az út nem jó irányba vezet. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra, mert kisebbségben vagyunk és az összefogás mindannyiunk közös érdeke. Csak akkor tudunk sikeresek lenni, ha egymásra és a fiatalok igényeire figyelünk.

A jól végzett munkának érdeme lehet az összetartás is. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy kizárólag a területi szervezetek munkájára támaszkodjunk. Javítani kell a kommunikáción és több országos szintű megmozdulásra van szükség. Jobban kell nyitani az európai lehetőségek felé és több programmal kell segíteni a területi szervezetek munkáját. Elvárjuk, hogy ne csak „fejmosáskor” és feladatok elvégzésének számonkérésekor legyenek fontosak a területi szervezetek fiataljai, hanem mindig.

A GYTIT bízik a konstruktív vitában és abban, hogy mindenki érdekelt a hatékonyabb munkával járó eredményekben.

 

Erős Levente

elnök

Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács

 

 

 

Gyergyószentmiklós, 2015. február 25.

Támogató

bgalogouj

Partnereink

UIET logocstitharitmiertlogo80 veritas