Március 22-vel kezdődőleg a Magyar Ifjúsági Értekezlet megújult elnökségének, illetve tagszervezeteinek delegációja kétnapos bukaresti látogatáson vett részt, mely során különböző témákban tárgyalásokat folytattak a kormány, a parlament, illetve különböző intézmények RMDSZ-es képviselőivel. Látogatásuk célja a MIÉRT múlt hétvégi elnökségi ülésén meghatározott 2011-es stratégiai támpontok egyeztetése, az intézmények megismerése, valamint az RMDSZ-el való partneri kapcsolat ápolása.

miert1

A 28 tagú delegációt Kelemen Hunor az RMDSZ frakció gyűléstermében fogadta, és hosszasan elbeszélgetett a fiatalokkal az elkövetkező időszak terveiről, tevékenységeiről. „A Magyar Ifjúsági Értekezlet részemről a továbbiakban is nyitottságra és együttműködési készségre számíthat. Fontosnak tartom, hogy az eddigi partnerségi viszonyt megőrizzük, és a jövőben is bizonyítsuk ennek hitelét és erősségét" – hangsúlyozta ki a szövetségi elnök. A hamarosan útnak induló Erdélyi Konzultáció kapcsán Kelemen kiemelte, hogy számít az ifjúság segítségére: „Az Erdélyi Konzultáció célja feltérképezni a közösségek problémáit, megoldásokat keresni rájuk, és közelebb vinni az RMDSZ-t az emberekhez. Természetesen ez egy felkészülés is egyben a 2012-es választásokra, mely során, akárcsak a népszámláláshoz kapcsolódó kampány alkalmával, mely az identitásuk vállalására fogja buzdítani az erdélyi magyar embereket, alapvető fontosságú, hogy a fiatalok is bekacsolódjanak a munkába, hogy együtt dolgozzunk a közös célokért".

miert2

Markó Béla az oktatási törvény elfogadásának fontosságát, illetve az jövőben célként kitűzött kisebbségi törvénnyel és a gazdasági régiók átszervezésével kapcsolatos munkát ismertette a fiatalokkal, kiemelve, hogy „Az RMDSZ-nek az évek során sok mindent sikerült megvalósítania, azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy semmi sem visszafordíthatatlan. Éppen ez okból kifolyólag nagy a felelőssége a Szövetségnek: a Bukarestben elfoglalt helye által is biztosítania kell azt, hogy az elért eredmények megmaradjanak, és előre haladjanak". Ugyanakkor Markó politikai pályával kapcsolatos tanácsokkal is ellátta a MIÉRT képviselőit: „Aki erre vállalkozik, tudnia kell, hogy ez egy nagyon szép munka, azonban tele van nehézségekkel és kihívásokkal, melyek egy egész embert és egy erős csapatot, közösséget igényelnek".

A keddi nap folyamán a MIÉRT-es fiatalok ellátogattak a Kisebbségi és Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalához is, ahol Markó Attilával, az intézmény vezetőjével a hivatal munkájáról és a különböző pályázati kiírásokról tanácskoztak. A beszélgetés során Markó Attila az ifjúság közéleti szerepére kitérve elmondta: „Bízom benne, hogy lassan a MIÉRT lesz az RMDSZ, hisz a Szövetség számára az a járható út ha abból az erőforrásból merít, amelyet a fiatalok képviselnek".

Széll Lőrincz, az Országos Sport és Ifjúsági Hivatal alelnöke az idei év terveiről, projektjeiről és pályázati lehetőségeiről egyeztetett a jelen levőkkel. Elmondása alapján, az év folyamán módosítani akarják az ifjúsági, a sport, illetve az önkéntességre vonatkozó törvényt, továbbá egy közép és hosszú távú ifjúsági stratégia kidolgozását is célul tűzték ki. Ugyanakkor az éves tervek közt szerepel egy, az ifjúsági problémákra koncentráló kutatás megvalósítása és a decentralizáció folytatása is – tájékoztatott az alelnök.

Az RMDSZ parlamenti frakciójának részéről Fekete Szabó András, szenátor, Máté András és Korodi Attila, képviselők fogadták az ifjúsági delegációt, akik rövid betekintést nyújtottak a fiataloknak a szenátus és a képviselőház munkájába. A parlamenti látogatás záró mozzanataként Seres Dénes üdvözölte a résztvevőket, pár szóban ismertetve a háznagyi munka velejáróit.

miert3

Szerdán reggel a Borbély Lászlóval, Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási miniszterrel való tanácskozással folytatódott a látogatások sorozata. A miniszter röviden bemutatta az intézmény tevékenységét, programjait és munkatársait, az itt folytatott munka izgalmasságára és nehézségeire hívta fel a fiatalok figyelmét, rámutatva arra, hogy a környezetvédelemben rejlik a jövő. Borbély ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a jövő szempontjából a fiataloknak is nagy szerepük van úgy a 2012-es választások során, mint a Szövetség mindennapjaiban, mely szerep betöltéséhez az szükséges, hogy az ifjúság megszervezze önmagát, ne akadjon el a kicsi dolgokban, és csapatban gondolkodjon.

A továbbiakban Borbély Károllyal, a Gazdasági Minisztérium államtitkárával találkozott a látogatócsoport, aki részletesen bemutatta a minisztérium működését, hatáskörét és prioritásait, valamint aktuális gazdasági kérdésekről beszélgetett a MIÉRT képviselőivel.

A bukaresti látogatás utolsó állomását a Király Andrással, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium államtitkárával folytatott egyeztetés képezte. Az államtitkár, a minisztérium munkájának ismertetése után az oktatási törvény kapcsán értekezett a fiatalokkal, meghallgatva észrevételeiket és javaslataikat, melyekről biztosította a jelenlevőket, hogy a metodológia kidolgozása során figyelembe lesznek véve.

Az elmúlt két nap eseményeit értékelve, Bodor László MIÉRT elnök kifejtette: „A MIÉRT-ben aktiváló fiatalok számára lényeges, hogy megismerjék a különböző bukaresti intézmények működését, az ott dolgozó embereket, hisz ez nagy mértékben megkönnyítheti a jövendőbeli munkájukat. Ugyanakkor az egyeztetések sorozata nagyon hasznosnak bizonyult a MIÉRT 2011-es stratégiájára nézve is, ugyanis ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy a múlt hétvégi elnökségi ülésen megalakított szakbizottságok felelősei találkozzanak és beszélgessenek az adott területen illetékes RMDSZ képviselőkkel".

Forrás: www.miert.ro

Támogató

bgalogouj

Partnereink

UIET logocstitharitmiertlogo80 veritas