logo

          „A gyergyói Városi Gólyabál messzemenően veri az udvarhelyit” – hangzott el Szász Csabától, a székelyudvarhelyi rádiós műsorvezetőtől a Városi Gólyabálon november 29-én. Nem csoda, hogy színültig megtelt ismét a Művelődési ház színházterme, hiszen a szervezők újra kitettek magukért. A három hónapos munka eredménye még a műsorvezetőket is elkápráztatta, a közönség pedig szemét, száját nagyra tárva csodálkozott, amikor a függöny elhúzódott és megpillanthatták a díszletet, ami az eddigi évek legdrágább szinpad technikájával emelte az est színvonalát.

 

 

 

 

 

Több évi kihagyás után  2013. november 28-án Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa ismét megszervezte  a Helyismereti vetélkedőt a Gyergyói-medence diákjainak. Az idei vetélkedő egy diákok közötti együttműködés mintája is lehet, hiszen a szervezők között középiskolás diákok, diáktanácsosok találhatók, míg az egyik versenyszámot az Unikornis Diákkör tagja, Birton Szabolcs helytörténeti dolgozatának bemutatása tette lehetővé, abból kaptak rávilágító kérdéseket a résztvevők.
    Az idei vetélkedő több részből tevődött össze, hiszen már a kezdés is érdekes bemutatókkal indult. A résztvevő három fős csapatok előre kellett dolgozzanak, a felkészülés mellett összeállítottak egy rövid bemutatót, amelyben fényképek és adatok illusztrálásával ismertették a településüket, iskolájukat, valamint a közösség fontosabb szülötteit, látványosabb épületeit.

Az idő pénz? Tették fel a kérdést, az elmúlt hétvégén a fiatalok Marosfőn, a Maros-Mures Ifjúsági Szervezet által szervezett képzésen. A kétnapos, november 30.- december 1., időgazdálkodási képzésen 25 helybéli és környékbeli fiatal vett részt, akik megpróbálták kibeszélni és megérteni a nem mindennapi témát.

Az első nap a megnyitó után a résztvevő fiatalok összeismerkedtek majd az idő fogalmát kezdték boncolgatni, azután pedig áttértek arra a témára, hogyan is lehetne gazdálkodni vele. A résztvevők megismerhették az idővel való gazdálkodás alapelveit, és jó pár stratégiai fogást melyek segítségével a fiatalok probléma megoldó készségüket is fejleszthették. Az intenzív tanulásban elfáradt elméket időnként frissítő játékokkal pezsdítették fel, de az új ismeretek nyomatékosítására is különböző játékokkal, feladatokkal oldották meg.

A délutáni, kora esti órákban következett a jól megérdemelt pihenés, amit a fiatalok csapatösszerázókkal használtak ki, majd pedig ennek folytatásaként sor került egy közös szabadtéri sütésre, grillezésre.

A vacsora után a a szervezők egy tudományos filmet vetítettek, mely az időről, mint fogalom szólt. A filmvetítést követően a fiatalok átbeszélték, véleményezték a filmben látottakat, ez pedig kötetlen beszélgetésekbe torkollott.

Második napon a fiatalok műhelymunka keretein belül folytatták az eszme- és tapasztalatcserét, ami méginkább segítette őket elsajátítani az időgazdálkodás alapjait.

Ebéd után került sor a kiértékelőre, melyen a fiatalok mind pozitívnak ítélték meg a rendezvényt. Elmondták, hogy az elsajátított tudás és a jó tanácsok biztosan segíteni fogja őket úgy a mindennapi munkavégzésben, mint az iskolában vagy a munkahelyen, ezáltal könnyebben veszik majd a feladatokat, akadályokat és hatékonyabban tudnak majd dolgozni.

A rendezvény létrejöttét a Communitas Alapítvány támogatta, a szervezők pedig, a Maros-Mures Ifjúsági Szervezet, ezúton is háláját fejezi ki az Alapítványnak.  

Az elmúlt hétvégén, november 23–24-én zajlott a Gyergyószéki Fiatal Pedagógusok Fóruma, amely a Hargita megyében szervezett pedagógus fórumok sorozatából a 26-ik.

A megnyitón jelen volt Magyari Vencel megyei tanácsos, aki köszöntötte a pedagógusokat. Örömét fejezte ki, hogy a rendezvényt már második alkalommal látogathatja meg. Mint mondta, ez számára azért is különösen fontos, mert a felesége is pedagógus, és emiatt a pedagógusok életének minden rezdülését átélik a családban. Fontosnak tartja a fórum folyamatos megszervezését, mert ezáltal nyílik lehetőség a pedagógusok problémáinak kibeszélésére és a közös megoldások keresésére. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendezvény témái, a motiváció, a jövőteremtés és a közösségépítés olyan aktuális témakörök, amelyek az oktatók munkáját is nagyban segíthetik.

A Maros-Mures Ifjúsági Szervezete, elkészítette Marosfőn az első turizmusban is hasznosítható  kerékpár utat. A szervezet még a tavasszal sikeresen pályázott Hargita Megye Tanácsának turisztikai kiírásán, de a hivatalos átadóra most, november 22.-én került sor. Az átadón jelen volt György Lehel, az ifjúsági szervezet elnöke, Tinca Mihail Dumitru, Vasláb község polgármestere, Barti Tihamér, megyei tanácsos, valamint több helybéli is.

A kerékpárút Marosfőt köti össze a Súgó barlanggal, 15 kilóméteren, és viszonylag könnyen  végig kerekezhető. A vasútállomástól indul, a Helkin vegyes üzlet épületének hátán van az első útjelző tábla, majd a Feketerez  hegyen ( Gyergyói havasok) keresztül folytatódik Hevederben és végül a Súgóhoz vezet. Az út a tulajdonképen egy, már létező erdei útvonalon megy végig, melyet most alakították át helyi jelentőségű turista ösvénnyé és feltáblázták annak megfelelően.

György Lehel, MISZ elnök bevalássa szerint céljuk volt a turisztikai infrastruktúra fejlesztése,  mely remélhetőleg pozitív hatással lesz az üdülőtelep, és ezáltal a megye turistaforgalmára is.  „Ennek a bicikliútnak a megvalósítását mindenképp sikernek könyveljük el, hisz, tudomásunk szerint, ez a második ilyen jellegű út a Gyergyói-medencében. Remélhetőleg népszerű lesz az aktív turizmust kedvelők körében és sokan használni is fogják. A jövőben szeretnénk a gyalogösvény és bicikliút hálózatot bővíteni, ezzel is segíteni a falu, üdülőtelep fejlődését”

A kerékpárút megvalósításában segített a Hargita Megye Tanácsa, Vasláb önkormányzata és a Salvamont Dancurás Hegyimentők.

Nyíregyházán tartotta a hétvégén éves gyűlését a Kárpát-medence ifjúságszakmai szervezetei által létrehozott Juventus Soliditas hálózat. A Mustárház szervezésében hét országból érkeztek fiatalok annak érdekében, hogy közösen valósítsanak meg olyan projekteket, amelyek az ifjúság érdekeit szolgálják.
A találkozó első napján az érkezés és üdvözlés után megismerkedtünk Téglásy Kristóf ifjúságügyi főosztályvezetővel, akivel egy kötetlen beszélgetés keretén belül szó került az elmúlt évi pályázatokról és az ifjúsági szervezetek működéséről is.
A rendezvény második napja a polgármesteri hivatal látogatásával kezdődőt, ahol a részvevők találkoztak Jászai Menyhért alpolgármesterrel és egy kötetlen beszélgetés keretein belül elhangzott, hogy mennyire fontos az egész társadalom szempontjából, hogy az ifjúság aktív legyen.

A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács három önkéntese tartott kézműves foglakozást a magyarországi Kiskunhalason október 27-31. között, partnerségben a Civilek a Jövőért Alapítvány által szervezett gyerektáborban.
A külkapcsolatoknak és az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért tagszervezetünknek köszönhetően, Portik Gabriella, a GYTIT külkapcsolatokért felelős elnökségi tagja, egy éves Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretén belül, már 8 hónapja a Kiskunhalasi Civilek a Jövőért Alapítványnál tevékenykedik. Ennek az együttműködésnek köszönhetően, felkértek bennünket, hogy biztosítsunk számukra, egy a hétre önkénteseket, akik a 7-12 éves gyerek számára kreatív kézműves tevékenységeket tudnak tartani. Erős Ildikó, Erős Levente, valamint Zsidó Károly volt az a három önkéntes, aki tapasztalatuk révén vállalni tudta ezt a feladatot, hiszen munkájuk által az idei év során volt lehetőségük találkozni hasonló tevékenységekkel. Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni a Pro Terra Alapítványt vezető Szőcs Zsuzsának is, aki segítette az előkészületeket, és felkészítette az önkénteseket. A tábor során több tevékenységet is folytattak, melyek mindegyikét más-más napon próbálhattak ki a gyerekek. Volt pillangókészítés, pókháló szövés, karácsonyfa készítés, képkeretkészítés valamint könyvjelző varrás is. A táborban résztvevő mintegy 35 gyerekek reggel és délután ugráló várazhattak egy-egy órát, viszont napközben, a tábor nagy részében az önkénteseink és egy helyi önkéntesek által tartott kézműves foglakozásokon vettek részt. A gyerekek fejleszthették finom motorikus készségeiket valamint megtanulhatták a csapatmunka nyújtotta örömöket, és az együtt gondolkodás, közös foglalkozások eredményeit. Emellett a helyi önkéntes energizáló játékokkal, ismerkedő játékokkal, Zsidó Károly pedig egyszerűbb népdalokkal, népi gyerekjátékokkal és moldvai táncokkal tűzdelték a foglalkozásokat, a lankadó hangulat emelése érdekében.
A GYTIT képviselői az egy hetes tábor során, további kapcsolatokat alakított ki a helyi civil szervezetekkel, akikkel a közeljövőben közös rendezvények, programok megszervezését tervezik.

Idén Marosfőn került megrendezésre a IV. Gyergyói-medencei Ifjúsági és Kulturális Börze, 2013. november 8-10 között. A Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa által négy éve életrehívott, idén újragondolt rendezvényen szép számban képviseltették magukat a fiatalok, hiszen közel ötven résztvevő jelent meg a különböző ifjúsági szervezetek képviseletében. A kétnapos rendezvény alkalmával a GYTIT egy újabb kiadvánnyal rukkolt elő, mely a sikeres programokat foglalja magába a GYTIT és tagszervezetei háza tájáról.

Az új alapokra helyezett börzén pénteken több ismerkedési, kapcsolatépítési és összerázó programra került sor, melyek keretén belül szorosabb együttműködések alapjait rakták le. A nap tradicionális szalonna sütéssel és kötetlen beszélgetéssel zárult.
A résztvevők többsége a Gyergyói-medencéből érkezett, kiegészülve a más megyékből érkező partnerszervezetek küldötteivel. Szombaton, a megnyitón Magyari Levente GYTIT elnök, Erős Levente GYTIT ügyvezető elnök, Fórika István, Vasláb alpolgármestere, és György Lehel, a GYTIT déli régiós alelnöke üdvözölte a fiatalokat. Az előadások kezdete előtt Boldizsár Ferenc, a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Római Katolikus Plébánia segédlelkésze áldotta meg az egybegyűlteket.
Az első előadást Magyari Levente tartotta „Az Ifjúsági szervezetek szerepe a közösségek megszervezésében” címmel, amely keretén belül a fiatalok lehetőségeit és tennivalóit mutatta be egy dinamikus szervezeten belül. Az új generációt képviselő diáktanácsosok itt megcsillogtatták eddigi tapasztalataikat, és elvárásaik felkerültek a szervezeti palettára.
A nap első felében szervezeti bemutatókra került sor és sikeres projektekből vehettek példát a résztvevők. A helyiek megismerhették a Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács (HUMMIT) tevékenységét Kofity Zoltán újonnan megválasztott elnök előadásában, betekintést nyerve a Hunyad Megyei Magyar Napok szervezői munkájába. Fehér megyéből Szabó Dániel, aki a Fehér Megyei Ifjúsági Tanács elnöke és egyben a Magyarlapádi Ifjúsági Szervezet elnöke, bemutatta közösségépítő tevékenységeiket, majd Gedő Zsolt, az Enyedi Bethlen Gábor Gimnázium Diáktanácsának az elnöke ismertette a fiatalokkal a tevékenységüket. A székelyföldi ifjúsági tanácsok részéről az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács és a Háromszéki Ifjúsági Tanács képviselői vettek részt, mindannyian a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) tagjai.
Gyergyószentmiklósról az Unikornis Diákkör és a Fogarassy Mihály Szaklíceum Diáktanácsa adott izelítőt munkásságából, majd Kassay Lajos Péter a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója következett, aki az intézmény és a fiatalok közös érdeklődési, tevékenységi köreiről beszélt, majd felhívta a figyelmet az intézmény által szervezendő Civil képzésre, ahová meghívta a Börze résztvevőit is.
Erős Levente az elmúlt év GYTIT projektjeiből mutatott be néhányat, majd Barti Zoltán, a GYTIT északi régiós alelnöke szemléltette a nemrég megszervezett Fiatalok Lendületben Programunkat, az „(In)Visible Youth”-ot, amely a GYTIT-nek az első sikeres Európai Uniós pályázata volt, és ahol több ország fiataljai járták körül a nehézségekkel és fogyatékkal élő fiatalok problémáit, kokrét programokat is szervezve nekik.
Kállai Emánuel  képző vezetésével, a résztvevők szervezeten belüli problémamegoldással foglalkoztak a hétvége hátralevő részében.
Megismerkedhettek a Hat kalap módszerrel, melynek gyakorlati lényege a megbeszélésekre, gyűlésekre, vitákra szánt idő csökkentése, a folyamat, a tények, a nehézségek, az előnyök, a kritikai hozzáállás, az ötletek és az érzések megfelelő különválasztásában rejlik. Ezáltal a szempontok keveredése és a felesleges magyarázkodás kiküszöbölhető, miközben növeljük azok hatékonyságát. A módszer az emberek közötti együttműködést  segíti azzal, hogy a vitákban az emóciók helyett a közös, egymást elfogadó gondolkodásra épít. Használata ajánlott mindazoknak, akik mindennapjaikat kreatív, lendületes és főleg konstruktív légkörben szeretnék tölteni. Az résztvevők öt csapatra osztva a hat kalap módszerrel öt problémára dolgozták ki a megoldási lehetőséget. Ezek a következők voltak: rossz belső és külső kommunikáció, szakmaiság hiánya, passzivitás, utánpótláshiány és forráshiány, ugyanis ezek a problémák jöttek ki a legáltalánosabb és legjelentősebb akadályozó tényezőnek a szervezetek életében.
A képzés utolsó napján, a problémamegoldások végére értünk, amikor a fiatalok átbeszélték a konkrét megoldásokat a Probléma Fa és a Cél Fa segítségével.
A rendezvény az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala támogatásával jött létre, melyet ezúton is köszönünk.

                                    Magyari Levente
                                    GYTIT elnök

Támogató

bgalogouj